TALOUSARVIOALOITE 786/2009 vp

TAA 786/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen

Eduskunnalle

Ateriatuen tarkoituksena on taata opiskelijoille kohtuuhintainen ja terveellinen ateria kerran päivässä. Ateriatuen piirissä on noin 250 000 opiskelijaa ja opiskelija-aterioita syödään vuosittain noin 14 miljoonaa.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki on jäänyt huomioimatta useassa peräkkäisessä budjettiesityksessä. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja useat muut liitot ovat vaatineet korotusta ateriatukeen. Keväällä 2008 valtioneuvosto nosti yksipuolisesti opiskelija-aterian enimmäishintaa 25 sentillä ilman ateriatuen korotusta, ja tämä kaikki siirtyi opiskelijoiden maksettavaksi. Kun opiskelija-aterian enimmäishintaa edellisen kerran vuonna 2007 korotettiin, ateriatuen korjaaminen jäi eduskunnan tehtäväksi.

Tutkimuksissa opiskelijat erottuvat selkeästi yhdeksi köyhyysrajan alapuolelle jääväksi ryhmäksi suomalaisia. Ateriatukea tulee korottaa talousarvion eduskuntakäsittelyssä 25 sentillä 1.1.2010 alkaen, jotta jo valmiiksi hyvin pienituloiset opiskelijat eivät yksin joudu kantamaan kohonneiden kustannusten taakkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.70.57 lisäyksenä 3 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​