TALOUSARVIOALOITE 788/2009 vp

TAA 788/2009 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vesihuoltoon

Eduskunnalle

Maaseudun vesihuollon kehittäminen on tarpeen, koska monilla alueilla on ongelmia puhtaan veden saannissa. Samalla kun runkovesijohtoja rakennetaan, voidaan toteuttaa myös välttämättömiä jätevesihuoltohankkeita. Kiireellisiä tarpeita on runsaasti, mutta määräraha niiden toteuttamiseen riittämätön. Jätevesiä koskevan direktiivin määräaika on umpeutumassa vuoden 2013 loppuun mennessä Tästä syystä panostukset haja-asutusalueiden vesihuoltoon alkavat olla kiireellisiä.

Haja-asutusalueiden vesihuollon parantaminen tukee merkittävällä tavalla myös ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Esimerkiksi Itämeren kuormituksen vähenemiseksi on tärkeätä, että haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuolto saadaan kuntoon.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuoltoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​