TALOUSARVIOALOITE 79/2009 vp

TAA 79/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen

Eduskunnalle

Hallituksen esittämä valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin ei ole riittävä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun varmistaminen on tämän hetken ja tulevaisuuden avainkysymyksiä. Toimivat hyvinvointipalvelut ovat tärkeässä asemassa myös köyhyyden ja syrjäytymisen estämisessä. Tuoreimmat selvitykset ovat osoittaneet, että erityisesti vanhustenhuoltoon tarvitaan tuhansia uusia työntekijöitä. Käsillä oleva talouden taantuma lisää sairaanhuollon ja kunnallisten lähipalvelujen kuormitusta. Toimivan palvelurakenteen avulla ylläpidetään kansalaisten hyvinvointia ja estetään syrjäytymistä. Juuri vaikeina aikoina on tärkeää huolehtia kaikkien ihmisryhmien tarpeista panostamalla sekä kunnallisiin peruspalveluihin että julkisiin erityispalveluihin. Tätä varten tarvitaan lisää rahaa kuntien valtionosuuksiin.

Vaadimme lisää tukea vanhusten sekä perheiden ja nuorten hyvinvointipalveluihin. Terveyspalveluiden parantamiseen tarvitaan merkittäviä lisäresursseja.

Hallitus on kertonut turvaavansa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuden myös talouden kriisin aikana. Todellisuudessa vaadittavia taloudellisia resursseja ei ole turvattu. Sosialidemokraattien mielestä ikääntyneiden hyvinvoinnista on kannettava yhteisesti huolta. Vanhustenhuolto kaipaa laaturemonttia: lisäresursseja ja uudenlaisia toimintamalleja sekä selkeät ja sitovat normit. Hoito- ja hoiva-alan houkuttelevuutta tulee parantaa.

On erittäin tärkeää huomioida myös omaishoitajien kasvava tuen tarve. Omaishoitojärjestelmän kehittäminen vaatii huomattavasti enemmän resursseja kuin ne, joita talousarvioehdotuksessa esitetään.

Myös vammaispalvelut tarvitsevat lisärahoitusta. Esimerkiksi vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun tehdyt lainsäädäntömuutokset edellyttävät hallituksen esittämää suurempia taloudellisia lisäpanostuksia. Taloudellisen epävarmuuden aikana yhteiskunnassa on huolehdittava myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 400 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​