TALOUSARVIOALOITE 790/2009 vp

TAA 790/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toimeentulotuen laskentaperusteiden muuttamiseen

Eduskunnalle

Lapsilisää maksetaan jokaisesta Suomessa asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisä on verotonta tuloa ja sen tarkoitus on tasata lapsettomien perheiden ja lapsiperheiden elintasoeroja. Tästä syystä ei ole oikein, että toimeentulotukea määriteltäessä lapsilisät vähentävät tukea. Palkansaajillakaan ei palkasta oteta lapsilisää vastaavaa summaa pois, vaikka tulot olisivat kuinka suuret. Tästä syystä on epäoikeudenmukaista, että niitä perheitä, joilla toimeentulo on muutenkin tiukkaa, rangaistaan vähentämällä toimeentulotukea lapsilisän verran. Siksi toimeentulotuen perusteita on muutettava siten, että toimeentulotuen määrään vaikuttavaksi tuloksi luetaan vain puolet lapsilisän määrästä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 40 000 000 euroa toimeentulotuen perusteiden muuttamiseksi budjettiperusteisesti siten, että toimeentulotuen määrään vaikuttavaksi tuloksi luetaan vain puolet lapsilisän määrästä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​