TALOUSARVIOALOITE 791/2009 vp

TAA 791/2009 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Maahanmuuttajavammaisten tuki ry:n toimintaan

Eduskunnalle

Vammaisilla maahanmuuttajilla on enemmän vaikeuksia kotoutumisessa kuin muilla maahanmuuttajilla. He ovat usein pelokkaita kohtaamaan viranomaisia, koska kokevat olevansa avuttomia. Varsinkin sosiaaliviranomaiset koetaan "ylivoimaisiksi", eikä ole ketään, jonka puoleen kääntyä apua ja neuvoja saadakseen.

Arkipäivää on se, että määrärahojen puutteen vuoksi vammaisten tapaamisiin esimerkiksi lääkärien kanssa saatetaan kutsua virallisen tulkin sijasta vammaisen tukihenkilö, jolle ei tarvitse maksaa palkkiota. Kenenkään velvollisuuksiin ei kuulu kääntää esimerkiksi epikriisejä, vaan tukihenkilö joutuu kääntämään niitä ilman korvausta. Lääkärin soitto esimerkiksi tutkimustuloksista tulee tukihenkilölle, joka joutuu kääntämään sen, jälleen ilman korvausta.

Työllistyminen on maahanmuuttajavammaisille vielä vaikeampaa kuin syntyperäiselle suomalaiselle vammaiselle. Kuitenkin myös vammaiset maahanmuuttajat haluaisivat olla hyödyksi yhteiskunnalle.

Pääkaupunkiseudulla toimiva Maahanmuuttajavammaisten Tuki ry pyrkii saamiensa pienten avustusten turvin hoitamaan kaikkien vammaisten maahanmuuttajien asioita laajalti Suomessa. Yhdistys pystyisi ja haluaisi tehdä paljon enemmän kuin mihin nykyiset voimavarat riittävät. Siksi määrärahan osoittaminen on tarpeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 100 000 000 euroa Maahanmuuttajavammaisten tuki ry:n toimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd

​​​​