TALOUSARVIOALOITE 792/2009 vp

TAA 792/2009 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen

Eduskunnalle

Alkoholinkulutuksen kasvu on lisännyt entisestään päihdehoidon tarvetta. Suomalaiset juovat keskimäärin yli kymmenen litraa puhdasta alkoholia vuodessa, alkoholin suurkuluttajia on arvion mukaan jopa 600 000. Alkoholi on myös yleisin työikäisten suomalaisten kuolinsyy. Työssäkäyvistä miehistä yli puolet juo terveytensä kannalta liikaa. 25—34-vuotiaista miehistä liikaa juo peräti 64 prosenttia, samanikäisistä naisistakin melkein kolmannes.

Yhteiskunnan kannattaa panostaa päihteiden käytön vähentämiseen, koska tähän tarkoitukseen käytetyt varat tulevat moninkertaisesti takaisin. Monet kristilliset järjestöt tekevät alalla tuloksellista lääkkeetöntä päihdetyötä jolle on kasvava tarve, mutta järjestöjen resurssit eivät riitä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Kiristyneessä taloustilanteessa kunnat säästävät päihdehoidon paikkojen ostamisesta. Tämä uhkaa lakkauttaa toimivia päihdehoitolaitoksia ja samalla vähentää avun piiriin pääsevien päihdeongelmaisten määrää. Päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen tulee varata tarvetta paremmin vastaava määrä taloudellisia resursseja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 800 000 euroa kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​