TALOUSARVIOALOITE 793/2009 vp

TAA 793/2009 vp - Markku Rossi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen

Eduskunnalle

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää pelastusopistossa Kuopiossa palopäällystön ammattikorkeakoulututkinnon, mikä antaa edellytykset toimia kaikissa pelastuslaitosten päällystötehtävissä. Sisäasiainministeriö maksaa ammattikorkeakoululle koulutuksen kustannukset tekniikan alan kustannustason mukaan. Palopäällystökoulutuksen järjestäminen on kuitenkin keskimääräistä kalliimpaa, niin että Savonia-ammattikorkeakoulun kustannettavaksi jää koulutuksesta vuosittain 1 miljoona euroa. Tämä katetaan muiden koulutusalojen määrärahoilla ja kuntien maksuosuuksilla.

Sisäasiainministeriö oli jo talousarvioesityksessään vuodelle 2008 esittänyt 1 miljoonan euron lisäystä Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen, mutta valtiovaranministeriön esityksessä ko. määrärahaa ei ollut. Esitettyä lisäystä ei ole myöhemminkään hyväksytyissä talousarvioissa, joten 1 miljoonan euron rahoitusvaje on edelleen olemassa. Kansallisen palopäällystökoulutuksen kustannusten rahoittaminen muiden koulutusalojen määrärahoilla ja Pohjois-Savon kuntien maksuosuuksilla on epäoikeudenmukaista sekä kuntia että muita koulutusaloja kohtaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa Pelastusopiston rahoitusvajeen kattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk

​​​​