TALOUSARVIOALOITE 794/2009 vp

TAA 794/2009 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hautolahti—Jouhteninen-maantien parantamiseen Karttulassa

Eduskunnalle

Karttulan kunnan alueella oleva Hautolahti—Johteninen-maantie on heikkokuntoinen liikennemääriin ja raskaan ajoneuvoliikenteen käyttöön nähden. Tie on merkittävä liikenneväylä mm. puun- ja sorankuljetukselle. Hautolahdesta toimitetaan soraa suuria määriä laajalle alueelle Pohjois-Savossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Hautolahti—Jouhteninen-maantien peruskorjauksen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Rossi /kesk

​​​​