TALOUSARVIOALOITE 797/2009 vp

TAA 797/2009 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pihkainmäki—Itä-Karttula-tieosuuden parantamiseen

Eduskunnalle

Pihkainmäen ja Itä-Karttulan välinen maantie on heikkokuntoinen liikennemääriin ja raskaan ajoneuvoliikenteen käyttöön nähden. Tie on merkittävä liikenneväylä mm. puunkuljetukselle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa maantien Pihkainmäki—Itä-Karttula peruskorjauksen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Rossi /kesk

​​​​