TALOUSARVIOALOITE 798/2009 vp

TAA 798/2009 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pihkainmäki (Karttula)—Haminalahti-maantien perusparantamiseen

Eduskunnalle

Maantie 551 Haminalahden ja Pihkainmäen välillä on hyvin vilkkaasti liikennöity tie. Maantien varrella on kaksi ala-asteen koulua, Pihkainmäen ala-ase Karttulan puolella ja Rytkyn ala-aste Kuopion puolella. Liikenneturvallisuuden parantaminen maantietä leventämällä ja maantien profiilia muuttaen on perusteltua. Tiellä liikkuu paljon raskaan liikenteen ohella nuoria koululaisia ja muuta kevytliikennettä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kuopion Haminalahden ja Karttulan Pihkainmäen välisen maantien 551 perusparannuksen suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Rossi /kesk

​​​​