TALOUSARVIOALOITE 8/2009 vp

TAA 8/2009 vp - Esko Ahonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rannantien peruskorjaukseen Evijärvellä

Eduskunnalle

Liikenneverkon rakentaminen ja kunnossapitäminen on haja-asutusalueiden elinmahdollisuuksien turvaamiseksi aivan välttämätöntä. Kun liikenneväylillä on paikallisen väestön tarpeiden lisäksi myös merkitystä matkailun kannalta, liikenneväylien merkitys korostuu entisestään. Lisäksi riittävän hyväkuntoiset tiet ovat välttämättömiä paikallisen yritystoiminnan turvaamiseksi.

Tällainen tie kaikista edellä mainituista kolmesta lähtökohdasta lähtien on Rannantie Evijärvellä. Rannantie kulkee Inankylästä Joutsenen ja Joensuun kautta Lahdenkylään ja on pituudeltaan noin 12 kilometriä. Tämän Evijärven ja ehkä koko Järviseudun kauneimman tien peruskorjaustarve on aivan kiistaton. Pääosin hiekkapäällysteinen tie tulisi routavaurioiden välttämiseksi peruskorjata kunnolla ja päällystää koko pituudeltaan.

Huonokuntoisella, kapealla ja mäkisellä tiellä liikenneturvallisuus on vakavassa vaarassa. Tietä käyttävät kouluautot, turkistarhojen rehuautot, maitoautot ja luonnollisesti traktorit ja muut maatalousajoneuvot. Tien varrella ja sen välittömässä läheisyydessä on lisäksi kymmenittäin kesämökkejä, ja kesäasukkaiden tuoma liikennelisäys omalta osaltaan lisää liikennettä.

Merkillepantavaa on lisäksi, että Rannantie on merkittävä läpikulkutie kuljettaessa kantatieltä 68 (Pietarsaari—Lappajärvi) kantatielle 63 (Kauhava—Ylivieska) ja päinvastoin. Rannantie onkin tarkoituksenmukainen oikotie ja kun tie saadaan nykyistä huomattavasti parempaan kuntoon, läpikulkuliikenteen lisääntyminen on myönteinen asia. Näin voidaan monen matkailijan ajoreittiä lyhentää ja samalla tarjota kaunista järvimaisemaa katseltavaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Rannantien peruskorjaukseen ja päällystämiseen Evijärvellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk

​​​​