TALOUSARVIOALOITE 803/2009 vp

TAA 803/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenoihin

Eduskunnalle

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnassa valmistellaan puoluerahoituksen valvontatehtävää, jota on kaavailtu valtiontalouden tarkastusvirastolle. Se tulisi tarkastusvirastolle uutena tehtävänä lailla säädetyn ehdokkaiden vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden laillisuusvalvonnan ja ilmoitusten julkaisupalvelun järjestämisen lisäksi.

Mikäli puoluetuen ja puolueiden ulkopuolisen rahoituksen valvonta tulee Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi, on huolehdittava siitä, että tarkastusvirastolle osoitetaan riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen. Tällä hetkellä tarkastusvirastolla ei ole käytettävissään puoluerahoituksen valvontatehtävään tarvittavia henkilöstövoimavaroja eikä ostopalveluiden edellyttämiä talousarviomäärärahoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  21.40.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​