TALOUSARVIOALOITE 805/2009 vp

TAA 805/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Uudenmaan ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Lähivuosina eläkkeelle siirtyy merkittävä osa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan työvoimasta. Heidän tilalleen työelämään tulevat nuorisoikäluokat ovat entistä pienempiä, minkä odotetaan johtavan työvoimapulaan monilla aloilla. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pitkälle kehittynyt elinkeinorakenne merkitsee erityisesti korkeasti koulutettujen osaajien tarpeen lisääntymistä.

Ammattikorkeakoulut ovat vuosi vuodelta kasvattaneet suosiotaan nuorten ja aikuistenkin keskuudessa. Aloituspaikkojen määrä ei nopeasti kasvavissa maakunnissa kuten Uudellamaalla, eikä varsinkaan Itä-Uudellamaalla, pysty vastaamaan kysyntään, vaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavista aloituspaikoista on suuri puute.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen määrän lisäämiseen Uudellamaalla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​