TALOUSARVIOALOITE 806/2009 vp

TAA 806/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen

Eduskunnalle

Keväällä 2008 opiskelija-aterian enimmäishintaa nostettiin 25 sentillä 4,27 euroon. Korotusta perusteltiin työvoiman ja elintarvikkeiden hintojen kohoamisella. Korotus tehtiin ilman samanaikaista ateriatuen korotusta, joten kohonnut hinta päätyi kokonaisuudessaan opiskelijan maksettavaksi ja syksystä 2008 eteenpäin opiskelijan maksama hinta on ollut 2,60 euroa.

Nuorten ruokailutottumukset ovat viime vuosina muuttuneet yhä epäterveellisempään suuntaan, ja yleistyvä nuorten ylipainoisuus on herättänyt runsaasti huolta ja yhteiskunnallista keskustelua. Opiskelijoista reilusti yli puolet syö pääateriansa opiskelijaruokalassa, mikä tekee ateriatuesta halvan ja tehokkaan tavan edistää opiskelijoiden terveellistä ruokavaliota ja samalla suomalaisten kansanterveyttä.

Mahdollisuus opiskelijaruokailuun on monille opiskelijoille lähes ainoa mahdollisuus nauttia päivittäin edes yksi lämmin ateria. Opintotuella elävän opiskelijan niukassa budjetissa pienetkin hintojen muutokset vaikuttavat merkittävästi toimeentuloon ja valtion ateriatuki kohdentuu erittäin tarkasti juuri heikoimmin toimeentuleville päätoimisille opiskelijoille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.70.57 lisäyksenä 3 500 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​