TALOUSARVIOALOITE 813/2009 vp

TAA 813/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden rahankäytön valvontaan

Eduskunnalle

Suomessa on 2 800 säätiötä, joilla kaikilla on oma tarkoituksensa. Säätiöiden valvonta kuuluu Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka kerää selvitykset siitä, mihin säätiö on varojaan jakanut.

Hiljattain on käynyt ilmi, että mm. keskustataustainen Nuorisosäätiö ja samaan säätiöön kuuluva Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy ovat jakaneet vaalitukea eräille poliitikoille. Nuorisosäätiö saa tukea valtiolta ja Raha-automaattiyhdistykseltä, ja sen tarkoitus on nuorison ja erilaisten nuorison toimintojen tukeminen. Myös Maaseudun kukkaisrahasto -säätiö on tukenut poliitikkoja. Sen rahat ovat peräisin esimerkiksi hyväntekeväisyysadressien myynnistä.

Patentti- ja rekisterihallituksen edustajan mukaan säätiöiden säännöissä ei ole mainintaa, että säätiöt voisivat jakaa avustuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai poliittiseen vaalitoimintaan. Säätiöiden toimintakertomuksissa ei ole nostettu jaetun kaltaisia tukia esiin.

Koska säätiöiden rahoja lienee käytetty väärin, on valvontaa syytä lisätä. Patentti- ja rekisterihallituksella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole riittäviä resursseja tarkastajien palkkaamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.40.03 lisäyksenä 500 000 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden rahankäytön valvontaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​