TALOUSARVIOALOITE 816/2009 vp

TAA 816/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Irti Huumeista ry tekee ensiarvoisen tärkeätä huumeidenvastaista valistus- ja ohjaustyötä kouluissa ja nuorten keskuudessa. Lisäksi yhdistys auttaa niin huumeisiin sortuneita nuoria kuin heidän perheitäänkin selviämään yli vaikeasta elämäntilanteesta. Yhdistyksen toiminta on täysin yhteiskunnan tuen varassa, ja yhdistys on ollut viime aikoina vakavissa talousvaikeuksissa. Tämä on erittäin tärkeää työtä tekevän järjestön kohdalla valitettavaa, ja siksi yhteiskunnan on lisättävä tukeaan yhdistykselle sen häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​