TALOUSARVIOALOITE 817/2009 vp

TAA 817/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun

Eduskunnalle

Etelä-Suomen vesistöt ja Itämeren suojelu vaativat panostusta. Itämeren merkitys Etelä-Suomelle on keskeinen paitsi kulkuväylänä, myös ympäristönsuojelukohteena.

Sekä merialueella että sisävesissä on nähtävissä selviä merkkejä vesiemme jatkuvasta liiallisesta ravinnekuormituksesta. Näkyviä vaikutuksia ovat toistuvat leväkukinnat sekä rantojen ja pyydysten limoittuminen. Rehevöitymisen torjunta sekä lisääntyvien öljy- ja kemikaalikuljetusten aiheuttamien riskien vähentäminen ovat edellytyksiä Suomenlahden tilan parantamiselle ja onnettomuuksien ennaltaehkäisylle.

Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan haja-kuormituksen selvää alentamista. Samalla kannattaa jatkaa pitkäjänteistä työtä yhdyskuntien ja teollisuuden kuormituksen vähentämiseksi. Kuormituksen vähentämisen ohella järvien ja jokien virkistyskäyttöarvo paranee kunnostamalla vesistöjä. Valtion rahoitusta tulisi lisätä vesiensuojelu- ja ympäristötyöhankkeisiin sekä maatalouden erityisympäristötukeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 1 200 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​