TALOUSARVIOALOITE 818/2009 vp

TAA 818/2009 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen Itä-Uudellamaalla

Eduskunnalle

Suomessa on arvioitu olevan noin 20 000 pilaantunutta maa-aluetta, joista monet ovat kiireellisiä kunnostuskohteita. Nämä sijaitsevat asuinalueilla ja tärkeillä pohjavesialueilla.

Kunnissa ei tähän asti useinkaan ole varauduttu maaperän puhdistamisen rahoittamiseen tai laadittu selkeää toimintamallia. Varautuminen on viime aikoina liittynyt eräissä tapauksissa vanhojen teollisuusalueiden muuttamiseen asuntoalueiksi. Vastaisuudessa kuntien tulisi taloussuunnittelussaan osoittaa riittävästi varoja muihinkin tiedossa oleviin sekä yllätyksellisiin puhdistamishankkeisiin. Lisäksi varoja tarvitaan pilaantuneiden alueiden kartoitukseen ja yllätyksellisten pilaantumistapausten alustavaan selvittämiseen.

Kunnalla on puhdistamiseen ryhtyessään valittavanaan useita rahoitustapoja. Kunta voi rahoittaa puhdistushankkeen kokonaan tai osittain. Kunta voi usein saada puhdistuskustannuksiin valtionapua valtion jätehuoltotyönä tai valtion ympäristönsuojeluavustuksena.

Itä-Uudellamaalla on runsaasti pilaantuneita maa-alueita. Erityisen kiireellisiä ovat seuraavat hankkeet: Mätäjärven kaatopaikka, Hornhattulan sahan alue ja Wileniuksen telakka Porvoossa, Valkon vanha kaatopaikka ja Sahaniemi Loviisassa, Lurensin kaatopaikan kunnostus Pernajassa, Svärdefeldtin ampumarata Sipoossa sekä huoltoasema-alueet Loviisassa, Myrskylässä, Porvoossa ja Pukkilassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itä-Uudellamaalla sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​