TALOUSARVIOALOITE 819/2009 vp

TAA 819/2009 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tuomioistuinten toiminnan tehostamiseen

Eduskunnalle

Suomi on vuoden 2000 jälkeen saanut useita ihmisoikeustuomioistuimen langettavia tuomioita sillä perusteella, ettei oikeudenkäynti ole tapahtunut ihmisoikeussopimuksen edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa. Sekä rikosasioissa että päätettäessä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista edellytetään oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, johon kuuluu muun muassa käsittelyn joutuisuus. Suomen tuomioistuimissa on tällä hetkellä hyvin koulutettuja ja asiansa osaavia ihmisiä. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen, sillä oikeuslaitos joutuu painimaan yhä monimutkaisempien ja pidempään kestävien juttujen kanssa.

Käräjäoikeuksissa etenkin riidattomat velkomisasiat työllistävät aiempaa enemmän. Perintätoimistolle tulevat yli 200 euron oikeudenkäyntikulut kannustavat perintätoimistoja viemään hyvin pienetkin perittävät summat käräjäoikeuteen, ja perittävät oikeudenkäyntikulut ovat käytännössä johtaneet käräjäoikeuksien ruuhkautumiseen. Käräjäoikeuksiin saapuneiden rikos- ja siviiliasioiden määrä kasvoi viime vuonna yhteensä lähes 13 prosenttia. Jotta kansalaisten luottamus oikeuslaitosta kohtaan säilyisi, on tärkeää varata riittävästi varoja sen toimintaan.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.10.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa tuomioistuinten toiminnan tehostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd

​​​​