TALOUSARVIOALOITE 823/2009 vp

TAA 823/2009 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Työterveyslaitoksen toimintaan

Eduskunnalle

Työterveyslaitoksen jo ennestään reaalisesti supistuneesta vuoden 2010 valtionavusta ollaan vähentämässä 2 miljoonaa euroa työllisyyden edistämiseksi koottavan paketin rahoittamiseksi. Vähennys tulisi kuitenkin pysyvänä tasovähennyksenä, mikä merkitsisi valtionavun supistumista yli viidellä prosentilla. Työterveyslaitoksen voimavarojen supistaminen on vaikeasti ymmärrettävissä ja ristiriitaista hallituksen politiikkaohjelmiin ja suomalaisen yhteiskunnan tilanteeseen nähden.

Työterveyslaitos tuottaa ratkaisuja lamaan ja siitä toipumiseen liittyvien rakennemuutosten ja työllistyvyysongelmien hallintaan. Työuran pidentäminen on vielä pitkään keskeinen haaste. Työterveyslaitos on kehittänyt ratkaisuja esimerkiksi nuorten työstä syrjäytymisen ehkäisemiseen, keskeisten poissaoloja ja työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien ehkäisemiseen ja parempaan hallintaan, vajaatyökykyisten työhön osallistumiseen, muutosjohtamiseen sekä työvoimansupistusten aiheuttamien kriisien hallintaan. Työterveyslaitoksen asiantuntemus on käytössä kunta-alan rakennemuutosten läpiviennissä ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kehittämisessä. Tuhannet yritykset saavat vuosittain asiantuntija-apua siitä, miten ne voivat hallita työturvallisuusriskejään ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Työelämän ja työterveyden kehittämisen hyödyt näkyvät työvoiman paremman riittävyyden ja paremman tuottavuuden kautta koko yhteiskunnan kilpailukyvyssä. Myös välittömät säästöt sosiaaliturvan kustannuksissa ovat merkittäviä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.03.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa Työterveyslaitoksen toimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​