TALOUSARVIOALOITE 826/2009 vp

TAA 826/2009 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Imetyksen tuki ry:n toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Mahdollisuus imetykseen on lapsen ihmisoikeus, joka mainitaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklassa. Myös yhteiskunnan kannalta imetys on arvo, jota kannattaa suojella — asia koskee lähes 60 000 uutta kansalaista vuosittain. Imetyksen vaikutus kansanterveyteen on kiistaton: se ehkäisee ja lieventää etenkin hengitys- ja ruoansulatuselinten infektioita, ja monia myöhemmin ilmeneviä vaivoja ja sairauksia, kuten liikalihavuutta ja mahdollisesti myös diabetesta — molemmat vakavia kansanterveysongelmia maassamme. Imetyksellä on terveysetuja myös äidille, se mm. ehkäisee rintasyöpää, joka on Suomessa työikäisten naisten toiseksi yleisin kuolinsyy.

Suomi on valtiona sitoutunut pyrkimään imetyksen edistämiseen YK:n vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti (1990 Innocenti Declaration/ WHO & Unicef). Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälisen strategian pohjalta kuuden kuukauden täysimetystä. Tämän jälkeen suositellaan osittaista imettämistä vuoden ikään tai pidempäänkin, mikäli vanhemmat niin haluavat.

Imetys on terveysvalinta, jonka lähes jokainen nainen haluaa tehdä. Yli 90 % naisista aloittaa imetyksen ja kotiutuu synnytyssairaalasta imettävänä (THL 2009). Imetyssuositukset, -toiveet ja -tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu Suomessa. Vain 1 % pääsee Suomessa täysimetyssuosituksen tavoitteeseen (THL 2009), kun taas esimerkiksi Ruotsin puolivuotiaista 15 % on täysimetettyjä. Kaikki Ruotsin synnytyssairaalat ovat opetelleet imetystä tukevat menettelytavat, mutta Suomen suurissa sairaaloissa äitien tuki on vähäistä. WHO:n vauvamyönteisyyden sertifikaatin ovat saaneet vain Jyväskylän, Salon, Tammisaaren ja Vammalan synnytysosastot, joista kaiken lisäksi Tammisaari on lakkautusuhan alla. Äidit ja vauvat ovat tuen suhteen maassamme hyvin vaihtelevassa asemassa asuinpaikan sekä terveydenhuoltohenkilökunnan harrastuneisuuden mukaan.

Imetyksen tuki ry:n äideille antama vertaistuki täydentää olennaisella tavalla hoitoketjua. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea imettäville äideille sekä jakaa tietoa imetyksestä. RAY:n uudet rahoituslinjaukset uhkaavat kuitenkin johtaa Valtakunnallisen Imetystukipuhelimen ja yhdistyksen muun toiminnan loppumiseen vuodenvaihteessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Imetyksen edistämisen toimintaohjelma 2009—2012 tarvitsee toteutuakseen käytännön tekoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 140 000 euroa Imetyksen tuki ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​