TALOUSARVIOALOITE 827/2009 vp

TAA 827/2009 vp - Tero Rönni /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen

Eduskunnalle

Poliisi on tämän syksyn aikana järjestänyt muutaman raskaan liikenteen valvontaiskun, jonka tulokset ovat olleet erittäin huolestuttavia. Kireässä taloudellisessa tilanteessa on jälleen unohdettu liikenneturvallisuus ja lakien noudattaminen. Kuvaavinta tämän hetkisessä tilanteessa lienee se, että poliisin valvontaisku tyhjentää tien nopeasti parkkipaikoille ja huoltoasemien pihoihin.

Raskaan liikenteen valvonta on erikoistuneiden henkilöiden kohdalla selkeää ja tarkkaa. Kaikkien poliisien kouluttaminen tähän erikoistyöhön ei ole mahdollista. Uusittu kabotaasilainsäädäntö toi poliisille mukanaan myös lisää valvontaa, johon pitää perehtyä, ennen kuin sitä kunnolla ymmärtää.

Ammattitaitoinen erikoisjoukko toisi tullessaan myös kaivattua tasapuolisuutta esimerkiksi kuorman sidontaan, jossa käytännöt vaihtelevat eri puolilla maata. Tarkastus tehtäisiin nopeasti ja ammattitaitoisesti, jolloin myös kuljettajien oikeusturva paranisi.

Ajo- ja lepoajan valvonta kuuluu käytännössä myös poliisille, vaikka työsuojelutarkastajilla on velvollisuus valvoa ajo- ja lepoaikalain sekä kokonaistyöajan noudattamista palkkakuljettajien osalta. Tämä valvonta tapahtuu pääasiassa jälkikäteen yritysten tiloissa.

Tällä hetkellä maamme maanteillä liikkuu erittäin paljon lakia rikkovia kuljettajia, jotka ovat joko kireän kilpailun, tai muun syyn vuoksi pakotettuja tekemään ylipitkiä työpäiviä. Ongelma ei ole yksistään kuorma-autopuolella, vaan myös linja-autoliikenteen tilausajoissa esiintyy epätervettä kilpailua lakeja rikkomalla.

Valvonnan puute näkyy lisääntyvinä onnettomuuksina, koska minkäänlaista pelkoa rangaistuksista ei ole.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa poliisin raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahasta saa käyttää 600 000 euroa 10 henkilön palkkakuluihin ja 400 000 euroa muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tero Rönni /sd
  • Saara Karhu /sd
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Marko Asell /sd
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​