TALOUSARVIOALOITE 829/2009 vp

TAA 829/2009 vp - Tero Rönni /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan ohjelmiin sitomattoman rahoituksen eli vapaan osuuden lisäämiseen

Eduskunnalle

Maakunnan kehittämisrahan määrärahaksi on esitetty koko maassa 30,156 miljoonaa euroa (vuonna 2009: 32,656), joka on 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Rahoituksesta on osoitettu osaamiskeskusohjelmaan (OSKE) 9 miljoonaa euroa ja ohjelmiin sitomattomaan osaan 21,156 miljoonaa euroa, joka sisältää nyt myös aiemmin aluekeskusohjelmiin (AKO), maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan ja saaristo-ohjelmaan osoitetut määrärahat. Vapaasti maakuntien käyttöön tuleva erillisohjelmiin sitomaton osuus on ollut kuluvana vuonna 13,056 miljoonaa euroa ja em. kolmen muun ohjelman kanssa yhteensä 23,656 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan maakunta sai tänä vuonna sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa 880 000 euroa.

Uuden koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) tarkoituksena on lisätä maakuntaohjelman painoarvoa ja maakuntien päätösvaltaa rahoituksen käytössä. Maakunnan omaan harkintaan annettavan rahoituksen lisääminen monipuolistaa ja tehostaa maakuntasuunnitelmassa linjattujen tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa samalla maakunnan omaehtoista toimintaa alueen kehittämispolitiikasta päätettäessä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että maakunnan kehittämisrahan sitomattomaan osaan tehdään tasokorotus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan ohjelmiin sitomattomaan rahoitukseen eli vapaaseen osuuteen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tero Rönni /sd
  • Jukka Gustafsson /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Leena Rauhala /kd
  • Saara Karhu /sd
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Marko Asell /sd
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​