TALOUSARVIOALOITE 839/2009 vp

TAA 839/2009 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon kunnostamiseen

Eduskunnalle

Uudenmaan tiepiirin alueella asuu 28 % maan väestöstä. Vuonna 2005 koko maan väestön kasvusta 64 % tapahtui tiepiirin alueella. Perustienpidon määrärahoilla rahoitettavien seutu- ja yhdystieverkkohankkeiden investointitarve on alueella 911 milj. euron suuruusluokkaa, mutta investointeihin on viime vuosina ollut käytettävissä vuosittain vain 5—10 milj. euroa. Seurauksena on ollut monien tärkeiden liikennehankkeiden lykkääntyminen kauaksi tulevaisuuteen.

Seutu- ja yhdystieverkko on monin paikoin liikennemääriin verrattuna huonotasoinen. Keskikokoisille tiehankkeille, kuten nopeasti kasvavien taajamien ohikulkuteihin, meluntorjuntaan, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen liittyviin liikennehankkeisiin, ei ole ollut juuri lainkaan rahoitusta. Tiepiirin tekemän selvityksen mukaan kevyen liikenteen hankkeita on 238, mutta nykyisellä rahoitustasolla niistä voidaan vuosittain toteuttaa vain muutama hanke.

Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon liikennemäärät sekä niiden kasvu ovat huomattavasti suurempia kuin maassa keskimäärin, minkä takia investointitarpeet ja investoinneista saatavat hyödyt ovat suuret.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Saarinen /sd
  • Merja Kuusisto /sd

​​​​