TALOUSARVIOALOITE 840/2009 vp

TAA 840/2009 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pohjankurun väylän syventämiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Pohjankurun meriväylän syventämishanke mahdollistaa suuremman aluskoon ja tehokkaammat kuljetukset Pohjankurun satamaan. Pohjankurun väylää käyttävät alukset pääsevät täydellä lastilla Pohjankurun satamaan eivätkä näin ollen joudu tyhjentämään osaa lastistaan ensin Lappohjaan tai johonkin muuhun satamaan, joka on kallista, aiheuttaa rekkakuljetuksia ja on aikaavievää. Sen lisäksi tuotteet kärsivät ylimääräisestä käsittelystä.

Hanke parantaa tavaraliikenteen merikuljetusten kilpailukykyä. Nykysyvyydellä ei löydy markkinoilta sopivia laivoja. Suurempi eräkoko parantaa kuljetustaloutta ja tuo huomattavia säästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Väylän sujuvalla liikenteellä on merkittävä vaikutus Raaseporin kaupungin teollisuudelle.

Hankkeessa Pohjankurun 4,9 metrin väylä syvennetään 6,0 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeen kustannusarvio on 3,8 miljoonaa euroa. Teräksen nykyinen ja ennustettu tuontimäärä on noin 140 000 tonnia vuodessa. Hankkeen kuljetuskustannussäästöt ovat 9,5 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhde 2,2.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 3 800 000 euroa Pohjankurun väylän syventämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Saarinen /sd
  • Johanna Karimäki /vihr
  • Merja Kuusisto /sd
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Antti Kalliomäki /sd
  • Kari Uotila /vas
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Tapani Mäkinen /kok
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Christina Gestrin /r

​​​​