TALOUSARVIOALOITE 841/2009 vp

TAA 841/2009 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotaveteraanien kuntoutukseen

Eduskunnalle

Vuonna 2008 on 129 kuntaa hakenut Valtiokonttorilta lisärahaa sotaveteraanien kuntoutukseen.

Vaikka veteraanien määrä vähenee, niin tarve raskaampien ja myös kalliimpien kuntoutuspalvelujen saamiseen kasvaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.56 lisäyksenä 5 000 000 euroa sotaveteraanien kuntoutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Saarinen /sd
  • Merja Kuusisto /sd

​​​​