TALOUSARVIOALOITE 842/2009 vp

TAA 842/2009 vp - Matti Saarinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hormajärven hoitoon ja kunnostamiseen

Eduskunnalle

Hormajärvi on tunnettu kirkkaasta vedestään ja jylhistä rannoistaan. Se on maisemallisesti arvokas ja virkistysarvoltaan merkittävä Etelä-Suomen järvi, joka luokiteltiin vielä 1970-luvulla vedenlaadultaan erinomaiseksi. Viime vuosikymmenien aikana järvi on rehevöitynyt.

Hormajärvi kuuluu Uudenmaan ainoana sisävesikohteena kansainväliseen Project Aqua -vesientutkimus- ja suojeluohjelmaan. Kansallisella tasolla järvi määritellään erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi.

Järven vedenlaadun parantamiseksi on v. 2007 laadittu hoito- ja kunnostussuunnitelma, jonka kustannusarvio on 260 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 150 000 euroa Hormajärven hoitoon ja kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Saarinen /sd
  • Merja Kuusisto /sd

​​​​