TALOUSARVIOALOITE 848/2009 vp

TAA 848/2009 vp - Janne Seurujärvi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen saamelaiskäräjille saamenkielisten oppimateriaalien tuottamiseen

Eduskunnalle

Saamelaisopetuksen erityisiin resursseihin kuuluvat myös Saamelaiskäräjien valmistamat oppimateriaalit, jotka Saamelaiskäräjien linjauksen mukaan jaetaan kouluille ilmaiseksi. Oppimateriaali luo perusedellytykset opetuslainsäädännön edellyttämälle ja mahdollistamalle saamen kielen ja saamenkieliselle opetukselle, jonka ympäröivästä yhteisöstä saama kielellinen tuki on valtakielellä annettuun opetukseen verrattuna minimaalista. Materiaalitarpeet ovat suurimmat peruskoulun ylemmillä vuosiluokilla, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, virtuaaliopetuksessa ja erityisesti inarin- ja koltansaamen kielissä.

Saamelaiskäräjät saa vuosittain valtionavustuksen saamenkielisen oppimateriaalin valmistamista varten. Määräraha on pysynyt samalla tasolla vuodesta 1993 lähtien ja on edelleen 258 000 euroa. Materiaalin valmistaminen kaikille koulutusasteille, oppiaineille sekä kolmelle saamen kielelle on kyseisillä resursseilla äärimmäisen haastavaa. Valtionavustuksen nostamiselle on olemassa erityisen vahvat perusteet, ja asiaan olisi tartuttava valtionhallinnossa pikimmiten.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa avaustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Janne Seurujärvi /kesk
  • Hannes Manninen /kesk
  • Ulla Karvo /kok

​​​​