TALOUSARVIOALOITE 850/2009 vp

TAA 850/2009 vp - Paula Sihto /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ristimäentien 17403 perusparannukseen ja päällystämiseen Ilmajoella

Eduskunnalle

Ristimäentie eli seututie 17403 Ilmajoella yhdistää Kauppilantien 701 ja valtatien 3 E12. Tie on 2,6 kilometriä pitkä, ja sen varressa on vahvaa elinkeinotoimintaa ja asutusta. Tie jatkuu 7 kilometrin pituisena Pitkämäen paikallistienä välillä valtatie 3 ja Jurvantie 6880 Nopankylään asti. Ristimäentiellä on tämän johdosta myös runsaasti ohikulkuliikennettä Jurvan ja Ilmajoen välillä.

Ristimäentie on erittäin huonossa kunnossa. Tien varressa sijaitsevien isojen karja- ja maatilojen takia tiellä menee rekkoja ja muuta raskasta kalustoa päivittäin muun ohikulku- ja asukasliikenteen lisäksi. Tie on paikoin erittäin painunut ja sateella tiehen tulee isoja vesialtaita. Tien perusparannus ja päällystäminen vilkastuttaisi elinkeinotoimintaa ja lisäisi turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Ristimäentien 17403 perusparannukseen ja päällystämiseen Ilmajoella.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Paula Sihto /kesk
  • Esko Ahonen /kesk

​​​​