TALOUSARVIOALOITE 851/2009 vp

TAA 851/2009 vp - Paula Sihto /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yhdystien 7233 Viemerö—Rannanjärvi sekä seututien 723 Rannanjärvi—Ilomäki peruskorjaukseen ja päällystämiseen Vaasan tiepiirissä

Eduskunnalle

Lapuan kaupungin ja Ylihärmän kunnan välinen tiekokonaisuus, ns. Hellanmaankylän tie, yhdystie 7233 Viemerö—Rannanjärvi sekä seututie 723 Rannanjärvi—Ilomäki, yhdistää Ylihärmän kuntakeskuksesta seututieltä 725 yhteyden valtatielle 16. Tiellä on tärkeä merkitys alueen metalliteollisuudelle ja muulle elinkeinotoiminnalle. Alueen teollisuuden palveluksessa on 230 työntekijää.

Teollisuuden raskaitten kuljetusten hoitaminen on hankalaa ja liikenneturvallisuuden kannalta vaarallista. Tie on mutkainen ja kapea. Sen huono kunto estää yritysten laajentumisen ja määrän kasvamisen sekä siten synergiaedun syntymisen. Tielle tulee tehdä suunnitelmavaihtoehdon 2 mukaisesti mutkien oikaisu ja näkemäesteiden poisto. Tien pituus on 17,5 km. Lapuan kaupunki ja Ylihärmän kunta sitoutuvat maksamaan 30 prosenttia kokonaiskustannuksista eli 1 500 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio on 5 000 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on asettanut hankkeen ensimmäiselle sijalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 500 000 euroa tien 7233 Viemerö—Rannanjärvi ja tien 723 Rannanjärvi—Ilomäki peruskorjaukseen ja päällystämiseen Vaasan tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Paula Sihto /kesk
  • Esko Ahonen /kesk

​​​​