TALOUSARVIOALOITE 855/2009 vp

TAA 855/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maahanmuuttajien neuvontapalveluiden järjestämiseen sekä valtakunnallisen, monikielisen neuvontapuhelimen käyttöönottoon

Eduskunnalle

Maahanmuuttovirasto on viimeisen vuoden aikana panostanut asiakaspalveluunsa. Silti asiakkaiden tasapuolisuuden kannalta tilanne ei ole täysin helpottunut.

Kun kyse on oikeudesta oleskella Suomessa tai Suomen kansalaisuudesta, asiakkuuteen liittyy merkittävästi seikkoja, jotka puoltavat hyvää, saavutettavissa olevaa, riittävästi aikaa antavaa ja monikielistä asiakaspalvelua. Helsingin pilotti keskitetyistä neuvonta- ja viranomaispalveluista yhteispalvelupisteessä on oikeansuuntainen, mutta palvelee ainoastaan pääkaupunkiseutulaisia.

Muualla asuvat maahanmuuttajat joutuvat pääosin tyytymään tarkoin rajattuihin puhelinaikoihin. Jonot näihin palveleviin puhelimiin ovat aika-ajoin pitkät.

Hyvään hallintokulttuuriin kuuluu myös kattava neuvonta, joka auttaa vaikeissa asioissa. Siksi on tärkeätä, että sellaisissa ihmisen perusoikeuksien kannalta keskeisissä asioissa kuin oikeudessa elää ja asua jossakin palvelu on lähellä ja henkilökohtaista.

Maan kattavat neuvontapisteet ja monikielinen valtakunnallinen neuvontapuhelin ovat myös avainasemassa, kun etsitään keinoja nopeuttaa oleskelulupa- ja kansalaisuushakemusten käsittelyä Maahanmuuttovirastossa. Helsingin pilotti onkin mahdollisimman nopeasti vakinaistettava ja monistettava seutukunnalliseksi palveluksi niihin kuntiin, missä on merkittävässä määrin maahanmuuttajataustaisia asukkaita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.40.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa maahanmuuttajien neuvontapalveluiden järjestämiseen maan kattavasti sekä valtakunnallisen, monikielisen neuvontapuhelimen käyttöönottoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​