TALOUSARVIOALOITE 856/2009 vp

TAA 856/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pakolaisten vastaanottamisesta maksettaviin kuntakorvauksiin

Eduskunnalle

Pakolaisten, paluumuuttajien ja ihmiskaupan uhrien vastaanottamisesta maksettavien kuntakorvausten momentti näyttää saaneen ison tukun lisäeuroja. Lähemmin euroja tutkittaessa kuitenkin osoittautuu, että kyse on budjettikikkailusta, jolla momenttisiirroilla saadaan näyttämään siltä, että kuntakorvaukset kasvaisivat huomattavasti.

Ilmasto-, ruoka- ja talouskriisien seurauksena pakolaistilanne maailmassa on pahenemassa. Tässä tilanteessa Suomenkin on kannettava oma vastuunsa pakolaisvirtojen vastaanottajana. Ratkaisu ei kuitenkaan saa olla nykyinen, jossa liian pienet kuntakorvaukset johtavat siihen, etteivät kunnat vastaanota pakolaisia. Vaihtoehtonahan tällöin on ollut pakolaisten eristäminen ja sulkeminen pitkiksi ajoiksi vankileirimäisiin olosuhteisiin.

Momentin määräraha ei sisällä ministeriön itsensä esittämää rahaa alaikäisenä yksin tulleista pakolaisnuorista kunnille maksettavien korvausten muuttamista kattamaan myös lastensuojelulain 12 luvun 75—77 §:ien mukaista jälkihuoltoon rinnastettavaa tukea. Sisäasiainministeriön oman arvion mukaan tätä tukea olisi kuluvana vuonna tarvinnut 250 nuorta, jotka kuitenkin jäivät tätä ilman. Jo pelkästään tämä jälkihuollon kustannuksiin tarvittava määräraha olisi 3,1 miljoonaa euroa lisää hallituksen esittämään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.40.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa budjettiperusteisesti pakolaisten vastaanottamisesta maksettaviin kuntakorvauksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​