TALOUSARVIOALOITE 857/2009 vp

TAA 857/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammatilliseen lisäkoulutukseen

Eduskunnalle

Osaavan työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen ovat keskeisiä edellytyksiä maatamme ravistavassa rakennemuutoksessa. Kouluttautumisella myös vastataan eläköitymisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Nuorten lisäksi jo työelämässä mukana olevien ammatillinen osaaminen on avainasemassa. Erityisesti kriisikunnissa on kasvava tarve jo työelämässä olleiden uudelleenkouluttamiseen sekä ammattitaidon uusintamiseen. Työmarkkinoilla selviytymisen vähimmäisvaatimuksena tulee pitää ammatillisen perustutkinnon suorittamista etenkin, kun osalla jo työelämässä olevilta puuttuu täysin ammatillinen koulutus.

Vanhasen II hallitus on toki kiitettävästi huomannut työelämän haasteet koulutukselle. Valitettavasti vain hallituksen resursointiesitykset eivät vastaa edes hallituksen omia linjauksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.30.31 lisäyksenä 20 000 000 euroa ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas
  • Merja Kyllönen /vas
  • Mikko Kuoppa /vas

​​​​