TALOUSARVIOALOITE 858/2009 vp

TAA 858/2009 vp - Minna Sirnö /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suomen Akatemian toimintamenoihin

Eduskunnalle

Taantuma ja siihen liittyvä tuotannollinen murros elinkeinoelämässämme edellyttävät julkista lisäpanostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ilman tätä Suomella ja suomalaisilla ei ole mahdollisuutta selvitä ilmasto- ja talouskriisin haasteista.

Silti hallitus talousarvioesityksessään esittää, että Suomen Akatemian toimintamenoista leikataan yli 6 miljoonaa euroa vuoden 2009 tasosta. Tämä on vastoin hallituksen itsensä laatimaa innovaatioselontekoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.01 lisäyksenä 6 500 000 euroa Suomen Akatemian toimintamenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas

​​​​