TALOUSARVIOALOITE 860/2009 vp

TAA 860/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yliopistojen perusrahoitukseen

Eduskunnalle

Yliopistoverkostomme on suurten muutosten edessä. Samaan aikaan koveneva globaali kilpailu asettaa yliopistoille uusia laadullisia ja määrällisiä haasteita. Valitettavasti suomalaisten korkeakoulujen nousua maailman huippuyliopistojen rinnalle estää jatkuva rahoituksen alimitoitus. Määrärahojen alimitoituksen kielteisenä seurauksena on, että Suomessa oppilas-opettaja-suhde on vähintäänkin epäedullinen, kun mittarina on opetuksen laatu. Samoin puuttuvat määrärahat estävät opetuksen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen.

Tuottavuusohjelman vaatimusten poistuminen yliopistojen osalta on yksi yliopistouudistuksen perusedellytyksistä. Yliopistot eivät jatkossa ole osa valtionhallintoa, joten henkilötyövuosien vähentämisvaatimuksista tulee luopua. Valtion kehysbudjetin mukaan tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet kuitenkin sisällytetään uudenmuotoistenkin yliopistojen valtionapuperusteisiin ja talousohjaukseen. Tämä heikentää yliopistojen mahdollisuuksia suunnitella ja päättää toiminnastaan sekä vähentää mahdollisuutta parantaa oppilas-opettaja-suhdetta.

Tarvitsemme vahvaa panostusta kaikkien yliopistojen opetusresurssien vahvistamiseen. Valitettavasti vain hallituksen esitys yliopistojen toimintamenoihin ei vielä saata suomalaista opiskelija-opettaja-suhdetta edes keskiverrolle eurooppalaiselle tasolle.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo, että yliopistojen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja selkeää taloudellista lisäresursointia. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä myös edellyttää, että yliopistoja kohdellaan tasapuolisesti ja että opiskelijoiden mahdollisuutta lisätään luopumalla suunnitelluista henkilöstöleikkauksista. Talousarvioesityksemme on osa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän oikeudenmukaisuutta lisäävää vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.50 lisäyksenä 35 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Minna Sirnö /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​