TALOUSARVIOALOITE 861/2009 vp

TAA 861/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen teattereiden henkilötyövuosien lisäämiseksi sadalla

Eduskunnalle

Voimassa olevaan teatterilakiin kirjattiin tavoite lisätä henkilötyövuosia, jotta alun perin lain ulkopuolelleen jättämillä ryhmillä olisi myös mahdollisuus siirtyä budjettirahoituksen puolelle projektiluonteisen veikkausvoittorahoituksen sijaan. Valitettavasti näin ei ole vuosikymmenen aikana käytännössä kuitenkaan käynyt.

Puhe- ja tanssiteattereille osoitetut henkilötyövuodet ovat pysyneet lähes samansuuruisina ja taloudellinen kuilu lain sisällä olevien ja lain ulkopuolelle jätettyjen ryhmien välillä on kasvanut hälyttävällä tavalla. Ensi vuoden budjetissa lainsuojattomien ryhmien tilanne uhkaa heikentyä entisestään. Ehdotetut korotuksetkaan vapaalle kentälle eivät riitä korvaamaan kustannusten nousua.

Siksi on tärkeätä siirtää vapaan kentän pysyvää toimintaa suoraan budjettiperusteisesti rahoitetuksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa teattereiden henkilötyövuosien lisäämiseksi sadalla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​