TALOUSARVIOALOITE 864/2009 vp

TAA 864/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen näyttämötaiteen edistämiseen ja erityisesti vapaan teatterikentän rahoitukseen

Eduskunnalle

Perinteisesti suomalainen ammattiteatterikenttä on ollut hyvin monipuolinen. Teatteri- ja orkesterilain turvassa toimivien valtionosuutta nauttivien teattereiden rinnalla on toiminut moni-ilmeinen ja usein rohkeasti teatteri-ilmaisua ja tarjontaa kehittävä vapaa teatterikenttä, joka toimii lähinnä satunnaisilla ja epävarmoilla avustuksilla. Henkilötyövuosien vähäinen määrä estää uusien ryhmien nostamisen teatterilain piiriin, vaikka ryhmien määrä lisääntyykin jatkuvasti.

Vapaiden ryhmien tukemisella on suora vaikutus alan taiteilijoiden työllistymiseen. Tämä teatterilain ulkopuolinen vapaa ammattiteatterikenttä työllistää satoja teatterialan ammattilaisia, mutta saa vain 2,5 % valtion teatterimäärärahoista. Tämä siitäkin huolimatta, että näiden vapaiden ryhmien osuus puheteattereiden katsojamääristä on 17,5 % ja esityksistä 23,5 %. Tuen puute on johtanut siihen, että palkattoman työn osuus on 2/3 työajasta ja palkattoman työn arvo oli vuonna 2006 noin 3,5 miljoonaa euroa.

Vapaiden teatteriryhmien tukisumma on säilynyt pitkään samana. Silti kuluvana vuonna tuen piiriin lisättiin kaksi uutta sirkusryhmää, mikä vähensi entisestään muille ryhmille jaettavia avustuksia.

Tämän määrärahaesityksen tarkoituksena on nostaa vapaan teatterikentän tuki tasolle, josta jo teatterilain valmistelun yhteydessä vuonna 1993 sovittiin siten, että kustannuskehitys sekä palkkojen nousu on huomioitu määrärahan tasossa.

Veikkausvoittovarojen rahaston purkuehtojen seurauksena määrärahoja ohjautuu vuonna 2010 aiempaa enemmän juuri vapaalle kentälle. Silti vuonna 1993 asetettu tavoite on edelleen saavuttamatta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa vapaiden tanssi- ja teatteriryhmien tukeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​