TALOUSARVIOALOITE 868/2009 vp

TAA 868/2009 vp - Minna Sirnö /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Työterveyslaitoksen menoihin

Eduskunnalle

Valtion tutkimuslaitoksilla on merkittävä rooli niiden ratkaisujen etsinnässä, joilla taataan ja edistetään sekä inhimillistä että taloudellista hyvinvointia Suomessa.

Hallituksen talousarvioesitys arvottaa eri laitoksia kuitenkin sellaisilla arvomittareilla, jotka eivät esimerkiksi tue työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoa saatikka edistämistä. Tästä on oivana esimerkkinä se, että vuoden 2010 budjettiesityksessään hallitus lisää panoksiaan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle lähes kahdella miljoonalla eurolla, mutta leikkaa samaan aikaan erittäin arvokasta työtä tekevältä Työterveyslaitokselta miljoona euroa.

Juuri Työterveyslaitoksella on ratkaiseva rooli siinä työssä, jossa edistetään sekä työssäoloajan pidentymistä että niin sanottujen terveiden elinvuosien lisäämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.03.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa Työterveyslaitoksen menoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Minna Sirnö /vas

​​​​