TALOUSARVIOALOITE 869/2009 vp

TAA 869/2009 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansaneläkkeen tasokorotukseen

Eduskunnalle

Ehdotamme korotusta kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansaneläkkeiden tasokorotuksen toteuttamiseksi 1.7.2009 lukien.

Lääke-, asumis- ja ruokakustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen huomattavasti ensi vuoden aikana. Valitettavasti hallitus on myös esittämässä omavastuun lisäystä erityisesti ikääntyneiden ihmisten tarvitsemiin palveluihin. Siksi hallituksen esitys kansaneläkkeen tasosta vuodelle 2010 on täysin riittämätön.

Talousarvioesityksemme on osa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän oikeudenmukaisuutta lisäävää vaihtoehtobudjettia. Olemme myös jättäneet lakialoitteen kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta (LA 81/2008 vp). Lakialoite on osa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ehdottamaa toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien yhtenäistämistä ja tuloköyhyyden vähentämiseen tähtäävää sosiaalipoliittista linjausta.

Vähimmäisturvan osalta Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa perusturvan etuuksien yhtenäistämistä ja korottamista tällä hetkellä yksinäiselle tarkoitetun täyden kansaneläkkeen tasolle verottomana. Lisäksi ehdotamme, että näin korotettuja vähimmäisturvaetuuksia ja kansaneläkettä edelleen korotettaisiin 700 euroon 1.7.2009 lukien. Ehdotuksemme arvioitu vaikutus on 461 miljoonaa euroa. Korotus on arvioitu puolen vuoden tarpeen mukaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.40.60 budjettiperusteisena lisäyksenä 461 000 000 euroa kansaneläkkeen tasokorotukseen 700 euroon 1.7.2010 alkaen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Minna Sirnö /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​