TALOUSARVIOALOITE 870/2009 vp

TAA 870/2009 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen uuden oikeustalon rakentamiseen Lahden käräjäoikeudelle

Eduskunnalle

Lahden nykyinen oikeustalo ei vastaa käräjäoikeuden nykyisiä ja tulevia tarpeita. Istuntosaleja on liian vähän, ne ovat liian pieniä, eivätkä ne vastaa nykyisiä turvallisuusvaatimuksia ja niitä ei ole mahdollista rakentaa lisää nykyiseen kiinteistöön.

Orimattilan käräjäoikeus siihen kuuluneiden Orimattilan kaupungin sekä Artjärven ja Pukkilan kuntien osalta liitettiin 1.10.2007 Lahden käräjäoikeuteen. Heinolan käräjäoikeus Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvien Heinolan kaupungin sekä Hartolan ja Sysmän kuntien osalta puolestaan liitettiin 1.10.2008 Lahden käräjäoikeuteen. Lahden käräjäoikeus on em. liitosten jälkeen tavoitteiden mukainen maakunnallinen käräjäoikeus, jonka nimikin muuttuu Päijät-Hämeen käräjäoikeudeksi 1.10.2010. Tämä yli 200 000 asukkaan käräjäoikeus tarvitsee toiminnalleen riittävät, turvalliset ja nykyajan vaatimuksia vastaavat toimitilat.

Heinolassa käräjäoikeus joutuu pitämään sivukansliaa siihen saakka, kunnes Lahteen saadaan asianmukaiset toimitilat. Sivukanslia vaikeuttaa käräjäoikeuden toimintaa ja sen ylläpitäminen aiheuttaa huomattavia ylimääräsiä toiminta- ja henkilöstökustannuksia.

Uuteen oikeustaloon sijoittuisi käräjäoikeuden lisäksi Päijät-Hämeen syyttäjänvirasto. Kouvolan hovioikeus tarvitsee niin sanottuja matkakäräjiä varten myös kunnollista istuntotilaa Lahdesta. Hovioikeus joutuu nykyisessä Lahden oikeustalossa pitämään istuntonsa epäasiallisessa, matalassa, jälkikäteen toimistohuoneista tehdyssä istuntosalissa.

Lahdessa on tontti uudelle oikeustalolle, sillä Lahden kaupungilla on osoittaa oikeustaloa varten keskeiseltä paikalta kaupunkia erinomainen yleisten rakennusten tontti, jolle rakentaminen voitaisiin aloittaa vaikka heti.

Uuden oikeustalon rakentaminen ei tulisi maksamaan valtiolle ja oikeusministeriölle mitään, koska oikeustalo jäisi rakennuttajan, Senaatti-kiinteistöjen, omistukseen. Myöskään vuokramenot nykyiseen verrattuna eivät tulisi kasvamaan, kun otetaan huomioon käräjäoikeuksien yhdistymisestä ja sivukanslian lakkauttamisesta johtuvat toimitila- ja henkilöstösäästöt sekä se, että näin vältytään nykyiseen toimitaloon vaihtoehtoisesti ajatellulta käräjäoikeuden tarpeisiin nähden kelvottamalta kalliilta remontilta ja sen aiheuttamalta vuokran korotukselta.

Oikeusministeriölle esitettiin jo vuosina 2006 ja 2007, että ministeriö ottaa Lahden käräjäoikeuden suunnittelun mukaan seuraavan vuoden talousarvioon. Joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että oikeusministeriö tekee periaatepäätöksen uuden oikeustalon rakentamisesta.

Nykyinen oikeustalo, jonka omistaa Senaatti-kiinteistöt, sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla keskellä kaupunkia rautatieasemaa vastapäätä. Rakennus, vaikkakaan se ei sovi käräjäoikeuden tarpeisiin, sopisi toimitiloiksi erinomaisesti jollekin alueellistettavalle valtion virastolle esimerkiksi suunnitteilla olevalle tuomioistuinvirastolle tai muuhun julkiseen tai yksityiseen käyttöön. Talon edelleen markkinoinnissa ei tulisi olemaan vaikeuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.10.03 lisäyksenä 150 000 euroa suunnitteluun ja toimenpiteiden aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Risto Autio /kesk
  • Kirsi Ojansuu /vihr
  • Satu Taiveaho /sd
  • Juha Rehula /kesk
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​