TALOUSARVIOALOITE 871/2009 vp

TAA 871/2009 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 12 parantamiseen välillä Lahti—Kouvola

Eduskunnalle

Liikennemäärien lisääntyessä ja idän liikenteen korostuessa Suomen poikittaisyhtetyksien merkitys kasvaa. Vt 10 ja Vt 12 Hämeenlinna—Lahti—Kouvola välillä on raskaan liikenteen määrä jo nyt merkittävä.

Valtatien 12 pituudeltaan 52 km oleva yhteysväli Lahti (Joutjärven etl)—Kouvola (Keltin etl) on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa.

Tiejakson liikennemäärät (KVL 2007) ovat suurimmillaan Lahden ja Nastolan välillä 12 000 ajoneuvoa/vrk. Nastolan ja Kouvolan välillä liikennemäärä on 6 700—8 700 ajoneuvoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 12—17 %.

Tieosuudella on tapahtunut vuosina 2003—2007 keksimäärin 11 HEVA-onnettomuutta vuodessa. Niissä on kuollut kuusi ihmistä. Yli 65 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli kohtaamisonnettomuuksia. Kuolemantiheydeltään yhteysväli kuuluu valtateiden vaarallisimpaan viidennekseen.

Vt 12 Lahti—Kouvola koko välin parantamisen kustannusarvio on 120 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 12 parantamiseen välillä Lahti—Kouvola.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Risto Autio /kesk
  • Satu Taiveaho /sd
  • Juha Rehula /kesk
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​