TALOUSARVIOALOITE 872/2009 vp

TAA 872/2009 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 12 on valtakunnallinen päätieyhteys Kouvolasta Lahden kautta Tampereelle ja edelleen Raumalle. Sillä on myös tärkeä merkitys Lahden ja Hollolan seudullisen liikenteen kannalta. Nykyinen tie ei vastaa liikenneolosuhteiltaan päätieverkon tavoitteita Lahden keskustaa sivuavana väylänä.

Liikenteestä aiheutuu haittoja alueen asutukselle ja tie ruuhkautuu ajoittain, joka vaikeuttaa kuljetusten sujumista.

Nykytilanteen kuormittuneimpia verkon osia ovat valtatie 12 Lahden keskustan kohdalla, eteläinen katukehä, Lahden keskustaa syöttävät pääkadut sekä keskustan pääkadut.

Vt 12 on liikenteellisesti Lahden seudun vilkkain väylä. Mytäjäisten länsipuolella liikennemäärä on yli 20 000 ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärät valtatiellä 12 kasvavat nykyitilanteeseen nähden 30—40 %. Liikenteen kasvua rajoittaa nykyisen tien kapasiteetin riittämättömyys.

Lahden eteläinen kehätie on edellytys myös Lahden seudun merkittävimmän, yhdistettyjä kuljetuksia palvelevan Nostavan logistiikka-alueen käyttöönottoon. Eteläisen kehätien Nostavan liittymän rakentamista aikaistamalla olisi mahdollista rakentaa yhteydet logistiikka-alueelle ennen koko kehätien valmistumista.

Hankkeen kustannusennuste on n. 156 miljoonna euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa Lahden eteläisen kehätien suunnitteluun ja rakentamisen aloitamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Juha Rehula /kesk
  • Satu Taiveaho /sd
  • Johannes Koskinen /sd
  • Risto Autio /kesk
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​