TALOUSARVIOALOITE 873/2009 vp

TAA 873/2009 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 Lusi—Vaajakoski-tieosuuden kehittämiseen

Eduskunnalle

Valtatie 4 on pääliikenneyhteys Helsingistä pohjoiseen. Raskaan liikenteen määrän kasvu on tehnyt Lusi—Vaajakoski välin kapeasta sekaliikennetiestä erittäin turvattoman. Sen kuntokaari ei vastaa raskaan liikenteen kuormitusta eikä Eurooppatielle asetettuja vaatimuksia. Moottoritien Lahti—Heinola valmistuminen on lisännyt valtatien 4 liikennettä merkittävästi. Nykyisellään tie on erittäin vaarallinen varsinkin vilkkaan raskaan liikenteen takia.Hankkeen parantamiskustannukset ovat 95,5 miljoonaa euroa. Tieosan parantaminen on käynnissä, mutta kustannustason nousu uhkaa ylittää hankkeeseen osoitetun määrärahan, jolloin tavoitetasosta joudutaan tinkimään mm. meluntorjunnan osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa valtatien 4 välin Lusi—Vaajakoski perusparannukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Risto Autio /kesk
  • Satu Taiveaho /sd
  • Juha Rehula /kesk
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​