TALOUSARVIOALOITE 874/2009 vp

TAA 874/2009 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ruotsissa asuvien sotainvalidien avopalvelujen korvaamiseen

Eduskunnalle

Ruotsissa asuu vakituisesti noin 130 suomalaista sotainvalidia, joiden haitta-asteen suuruus on vähintään 20 prosenttia. Voimassa olevan sotilasvammalain nojalla heille ei kuitenkaan voida korvata kuntien järjestämiä koti- ja muita kotona asumista tukevia avopalveluja lukuun ottamatta ateriapalvelua.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit tulisi saattaa tasa-arvoiseen asemaan, sillä useimmat heistä joutuivat lähtemään Suomesta, kun isänmaa ei kyennyt tarjoamaan työtä ja toimeentuloa heille ja heidän perheilleen. Valtioneuvoston asettama Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on esittänyt sotilasvammalain muuttamista tältä osin. Se on arvioinut uudistuksen kustannuksiksi vuonna 2010 korkeintaan 164 000 euroa, mistä ne tulevina vuosina laskisivat nopeaan tahtiin.

Avopalvelujen korvaaminen olisi helposti toteutettavissa siten, että sotainvalidin asuinkunta Ruotsissa järjestäisi hänen tarvitsemansa palvelut ja perisi niistä Ruotsin lainsäädännön mukaisen asiakasmaksun. Sen jälkeen Valtiokonttori korvaisi sotainvalidille kuittien perusteella hänen maksamansa asiakasmaksut. Ehdotetun järjestelmän on katsottu olevan myös Valtiokonttorin kannalta riittävän yksinkertainen eikä se vaatisi suurta työpanosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 164 000 euroa avopalvelujen korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd

​​​​