TALOUSARVIOALOITE 876/2009 vp

TAA 876/2009 vp - Jacob Söderman /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korruptionvastaiseen toimintaan

Eduskunnalle

Euroopan neuvoston GRECO:n (Group of States against Corruption) Suomelle vuonna 2002 antaman suosituksen mukaan Suomessa tulee olla yhteistyöelin, jonka tehtävänä on korruptionvastaisen tiedon ja käytäntöjen vaihto eri viranomaisten välillä. Myös YK:n korruptionvastaisessa yleissopimuksessa Suomea velvoitetaan perustamaan korruptionvastainen toimielin.

Suomessa on vuodesta 2002 toiminut korruptionvastainen yhteistyöverkosto. Oikeusministeriö asetti sen uudelleen 1.9.2008. Toimikausi kestää vuoden 2009 loppuun. Ryhmän toimenkuva on laaja. Se edistää korruptionvastaista toimintaa ja tekee tätä koskevia aloitteita, lisää korruptiota koskevaa tietoisuutta yhteiskunnassa ja edistää tietoisuutta korruptionvastaisesta ohjeistuksesta valtio-, kunta- ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi ryhmä seuraa ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten (YK:n lahjonnanvastainen yleissopimus ja OECD:n lahjontayleissopimus) ja kansainvälisten toimielinten (OECD ja GRECO) asettamien velvoitteiden täytäntöönpanoa sekä seuraa ja edistää korruptiota koskevaa tutkimusta.

Korruptionvastaisen toiminnan tehostaminen Suomessa on välttämätöntä. Maahamme on syöpymässä uudenlainen taloudellista ja kansanvaltaista kehitystä vaarantava vakava rikollisuus. Tästä ovat merkkejä esimerkiksi äskettäin paljastunut vakava korruptiotapaus eräässä valtionyhtiössä, suomalaisten rauhanturvaajien parissa Afganistanissa harjoitettu pitkäaikainen ja suunnitelmallinen korruptio sekä rakennusalan kuittikauppa. Tämän vuoksi korruptionvastaisen yhteistyöryhmän toimintaa on tehostettava ja sen käytännön työhön on varattava lisää resursseja. Määrärahaa on voitava käyttää myös sen selvittämiseen, onko nykyistä itsenäisemmän korruptionvastaisen toimielimen perustaminen tarpeellista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.01.01 lisäyksenä 400 000 euroa korruptionvastaisen yhteistyöryhmän toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jacob Söderman /sd
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​