TALOUSARVIOALOITE 877/2009 vp

TAA 877/2009 vp - Jacob Söderman /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden DNA-tunnistusta varten

Eduskunnalle

Opetusministeriön johdolla aloitettiin vuonna 1992 järjestelmälliset kenttäetsinnät sodissa menehtyneiden suomalaisten sotilaiden löytämiseksi entisiltä taistelukentiltä. Löydettyjen vainajien henkilöllisyys todennetaan DNA-tutkimuksissa Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella. Käytännön järjestelyistä on vastannut vuodesta 1999 lähtien Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry, joka toimittaa vainajat löytöpaikalta sankarihautaan asti. Vuosina 1992—2008 on löydetty 1 050 vainajaa, joista on tunnistettu 250.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen toiminnan rahoitus on siirretty opetusministeriön budjetista puolustusministeriön budjettiin. Yhdistyksen harjoittaman toiminnan tukemiseksi on kuitenkin turvattava riittävät määrärahat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 40 000 euroa kentälle jääneiden suomalaisten sotilaiden DNA-tunnistusta varten.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jacob Söderman /sd
  • Ilkka Kantola /sd
  • Reijo Kallio /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​