TALOUSARVIOALOITE 878/2009 vp

TAA 878/2009 vp - Jacob Söderman /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lövön sillan rakentamiseen Kemiön saarella

Eduskunnalle

Lövön lossin liikennemäärät Kemiön saaren kunnassa Turunmaan saaristossa ovat viime vuosina kasvaneet jatkuvasti. Liikennemäärät ovat esim. lisääntyneet 20 % vuodesta 2006 vuoteen 2007. Tämä vaikeuttaa saariston asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden vapaata liikkumista alueella. Lossijonot varsinkin kesäviikonloppuisin aiheuttavat erilaisia ympäristöongelmia saaristossa.

Yrittäjyyden turvaamiseksi saaristossa ja liikenteen helpottamiseksi ylipäänsäkin tulisi Dragsfjärd—Kasnäs-maantietä 1830 parantaa mitä pikimmin korvaamalla Lövön lossi sillalla.

Tiehallinto on 27.1.2009 hyväksynyt tiesuunnitelman, jolla parannetaan maantietä 1830 korvaamalla Lövön lossi sillalla. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 8,6 miljoonaa euroa. Uusi lossi maksaa noin 7 miljoonaa euroa, joten tätä investointia on pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lövön sillan rakentamisen aloittamiseen Dragsfjärd—Kasnäs-maantielle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jacob Söderman /sd
  • Ilkka Kantola /sd
  • Heli Paasio /sd
  • Marjaana Koskinen /sd

​​​​