TALOUSARVIOALOITE 879/2009 vp

TAA 879/2009 vp - Jacob Söderman /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen saariston yhteysalusten hankintaan

Eduskunnalle

Saaristolaki (494/1981) asettaa valtiolle velvoitteen huolehtia saaristoliikenteestä.

Saaristo- ja vesistöalueiden yhteysalusliikennettä hoidetaan talvella 12 ja kesällä 14 yhteysalusreitillä. Maantielauttaliikennettä hoidetaan 42 lauttapaikalla, joista lossipaikkoja on 35 ja lautta-aluspaikkoja 7.

Alusten keski-ikä on lähes 35 vuotta. Pääosin ympärivuotisen ja myös jää-olosuhteissa tapahtuvan liikenteen häiriöt ja alusturvallisuusriskit lisääntyvät yli-ikäisen kaluston vuoksi. Vakavia kaluston rikkoutumisesta johtuneita ongelmia on ollut viime vuosina mm. Kotkan ja Houtskarin liikenteessä.

Lähes puolella (19/42) maantielautoista on tieliikennettä alempi painorajoitus. Ajokannen kaistamitoitukset ovat ahtaita nykyajoneuvoille ja aluksissa on ongelmia esteettömyydessä mm. pääsyssä matkustajatiloihin.

Non Solas-rakennedirektiivi (98/18/EY) (matkustaja-alusten turvallisuussäännökset ja -määräykset) astuu voimaan 2010.

Lauttapalveluiden tilaajina toimivat Tiehallinto (maantielautat) ja Merenkulkulaitos (yhteysalukset). Valtion liikelaitokset omistavat koko maantielautta-aluskannan sekä pääosan yhteysaluksista.

Alusliikenteeseen käytetään vuosittain noin 43 000 000 euroa, josta maantielauttoihin noin 34 000 000 euroa ja yhteysaluksiin noin 9 000 000 euroa Em. summiin ei sisälly kaluston uusimiskustannuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama meriteollisuuden suhdanne- ja työllisyystilannetta pohtinut työryhmä esitti 2009 kahden uuden lautan ja neljän uuden yhteysalus-öljynkeruualuksen hankkimista osana pakettia, jonka tarkoitus on turvata suurissa vaikeuksissa olevan telakkateollisuuden jatkuvuus maassa.

Alusten hankintaan tarvitaan n. 30 miljoonan euron tilausvaltuudet. Näistä tiehallinnon peruslauttojen osuus olisi 7 miljoonaa euroa/alus, yhteensä 14 miljoonaa euroa ja Merenkulkulaitoksen yhteysalusten-öljynkeruualusten osuus 4 x 8 miljoonaa euroa, yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.64 lisäyksenä 32 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan tilausvaltuudesta neljän yhteysaluksen hankintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jacob Söderman /sd
  • Sirpa Paatero /sd
  • Ilkka Kantola /sd
  • Heli Paasio /sd

​​​​