TALOUSARVIOALOITE 880/2009 vp

TAA 880/2009 vp - Jacob Söderman /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korvausten maksamiseen vuosina 1944—1946 internoiduille lapsille

Eduskunnalle

Viranomaisten vuonna 1944 alkaneen Saksan ja Unkarin kansalaisten internoinnin yhteydessä omaksuma käytäntö johti siihen, että internointileireille joutuivat myös monet itseään suomalaisina pitäneet henkilöt, kuten suomalaissyntyiset saksalaisten kanssa avioituneet naiset ja heidän lapsensa.

Pääministeri totesi 6.5.2008 vastauksessaan aihetta koskevaan kirjalliseen kysymykseen (KK 289/2008 vp) asian perusteellisen selvittämisen olevan tarpeen muun muassa viranomaisten internoinnin yhteydessä toteuttamien toimenpiteiden vakavuuden johdosta. Vuoden 2008 toisessa lisätalousarviossa tutkimustyötä varten myönnettiin 400 000 euron lisämääräraha. Niklas Jensen-Eriksenin tekemä tutkimus, "Saksan ja Unkarin kansalaisten sekä heidän suomalaisten puolisoidensa internointi 1944—1947", on nyt julkaistu.

Tutkimuksen johtopäätöksistä ilmenee muun muassa, että internointipäätös aiheutti sen kohteeksi joutuneille naisille ja lapsille huomattavia kärsimyksiä. Internoiduille suomalaisnaisille ja heidän lapsilleen ei maksettu korvauksia, vaan asia unohdettiin. Elossa oleville internoiduille lapsille tulee vihdoin maksaa asianmukaiset korvaukset heidän kokemansa virheellisen kohtelun johdosta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.30 lisäyksenä 200 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää asianmukaisten korvausten maksamiseksi vuosina 1944—1946 internoiduille lapsille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jacob Söderman /sd

​​​​