TALOUSARVIOALOITE 881/2009 vp

TAA 881/2009 vp - Jacob Söderman /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen

Eduskunnalle

Noin 4 800 hehtaarin metsäalue Sipoonkorpi on kansallisesti arvokas luonto- ja virkistyskohde. Alueella on suuri merkitys varsinkin pääkaupunkiseudulle. Virkistysalueena Sipoonkorvella on erityinen merkitys Helsingin ja Vantaan itäisille osille sekä Sipoon ja Keravan asukkaille. Aluetta käyttävät sekä vaeltajat, suunnistajat, marjastajat, sienestäjät että ratsastajat samoin kuin hiihtäjät talvisin. Lisäksi Sipoonkorpi on opetus- ja tutkimuskohde.

Valtioneuvoston päätös, jonka mukaan osa Sipoosta liitetään Helsinkiin, lisää painetta puistoa ympäröivän alueen rakentamiseen. Uutta asutusta tullaan rakentamaan sekä Helsingissä sijaitseville uusille alueille että Sipoon kunnassa sijaitseville alueille. Sipoonkorven merkitys vapaa-ajan kohteena tulee näin ollen kasvamaan.

Massiivinen rakentaminen ja sitä seuraava virkistyskäytön lisääntyminen voivat tuhota Sipoonkorven kansallisena luonto- ja virkistysalueena. Tämän estämiseksi on välittömästi perustettava kansallispuisto. Nykyinen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut selvittämään mahdollisuudet Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen.

Luonnonsuojelulain (1096/1996 ) 11 §:n mukaan kansallispuiston perustamisen edellytyksenä on vähintään 1 000 hehtaaria valtion omistamaa maata. Valtiolla lienee Sipoonkorvessa kaikkiaan noin 1 700 hehtaaria suojelualueeksi tai suojelutarkoituksiin hankittua maata. Lisäksi Sipoonkorpi täyttää lain asettamat edellytykset, joiden mukaan alueella on oltava merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontuntemuksen tai yleisen luonnonharrastuksen kannalta. Valtion omistamien alueiden lisäksi olisi viisasta liittää kansallispuistoon noin 1 000 hehtaarin metsäalue, joka on Helsingin ja Vantaan omistuksessa. Edelleen on selvitettävä mahdollisuudet lunastaa mahdollisia yksityisomistuksessa olevia alueita kansallispuiston ekologian ja luonnonarvojen turvaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jacob Söderman /sd
  • Kimmo Kiljunen /sd
  • Merja Kuusisto /sd
  • Erkki Tuomioja /sd
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Antti Kalliomäki /sd

​​​​